Horeca

In de horeca komt regelmatig op verschillende plaatsen stankoverlast voor, te denken valt aan afvoerleidingen van spoelbakken. Bierresten die zich afzetten in de leidingen zijn een ideale voedingsplaats voor de vorming van microbiologie. In de ontstane biomassa nestelen zich vaak de kleine zwarte vliegjes (rioolvliegjes) en zetten hier hun eitjes af. Biotol FRESH legt om de biomassa een filmlaag. De giftige waterstofsulfide en vluchtige zwavelhoudende koolwaterstoffen kunnen zo niet meer ontstaan. De eitjes van de rioolvliegjes krijgen geen kans meer om uit te komen. Na verloop van tijd worden de leidingen geheel schoon. Een regelmatige preventieve dosering van 5 druppels per afvoerpunt zorgt ervoor dat de vorming van biomassa achterwege blijft.