In huis

In huis ondervinden we de meeste stankoverlast in de badkamer en in de keuken. In de badkamer is vaak het doucheputje waar de meeste stank vandaan komt. De badafvoer kan ook voor stankoverlast zorgen. De oorzaak moet gezocht worden in de ideale anaërobe omstandigheden die ontstaan als het water in de leidingen stil staat. Als eenmaal de microbiologische vorming van het stinkende giftige waterstofsulfide (rotte eieren lucht) plaatsvindt, dan helpt doorspoelen met water alleen niet meer. Een paar druppels Biotol FRESH aan het eind van de dag doet dan zijn unieke werk. Binnen een week bent u van de vieze geur af. Een preventieve dosering van 5 druppels per week per afvoerputje is dan voldoende om de vorming van microbiologie te voorkomen.